093.6611.372

Dự án lắp đặt cho Samsung C&T – KCN Bắc Ninh

du-an-lap-dat-cho-samsung-ct-kcn-bac-ninh-1

Giới thiệu về dự án lắp đặt cho Samsung Bắc Ninh

Dự án lắp đặt cho Samsung C&T – KCN Bắc Ninh chúng tôi rất vinh dự là đơn vị hợp tác trong dự án triển khai lắp đặt lần này. Với dự án cho khu công nghiệp này chúng tôi đã tiến hành lắp đặt các cổng xoay bán tự động cho khu vực lối ra vào cho KCN.

Ở dự án lần này chúng tôi đã kết hợp giữa cổng xoay bán tự động và máy chấm nhận diện khuôn mặt để kiểm soát việc ra vào cho công nhân trong KCN.

Ứng dụng cho dự án lắp đặt lần này. Thiết bị cổng xoay sẽ có nhiệm vụ ngăn chặn sự ra vào của công nhân khi chưa có sự xác minh. Đối với mỗi công nhân, thành viên sẽ được đăng ký khuôn mặt hoặc đăng kí dấu vân tay để xác minh mở cổng xoay bán tự động.

Hình ảnh lắp đặt cho Samsung C&T – KCN Bắc Ninh

 • Dự án lắp đặt cho Samsung C&T - KCN Bắc Ninh
  Hình ảnh lắp đặt cho Samsung C&T – KCN Bắc Ninh
  Dự án lắp đặt cho Samsung C&T - KCN Bắc Ninh
  Hình ảnh lắp đặt cho Samsung C&T – KCN Bắc Ninh

  Dự án lắp đặt cho Samsung C&T - KCN Bắc Ninh
  Hình ảnh lắp đặt cho Samsung C&T – KCN Bắc Ninh
Scroll to Top