093.6611.372

Dự án lắp đặt cho hệ thống quản lý phòng GYM- Quảng Ninh

du-an-lap-dat-cho-he-thong-ban-ve-cho-phong-gym-quang-ninh

Giới thiệu về đối tác của Vietnamsmart

Với dự án lắp đặt cho hệ thống bán vé cho phòng GYM, Vietnamsmart. Chúng tôi vinh dự khi được triển khai lắp đặt cho phòng tập Thiên Hương, Hạ Long, Quảng Ninh. Phòng tập Thiên Hương là một trong những phòng tập được triển khai. Với dự án quản lý bằng thẻ và vân tay.

Lắp đặt hệ thống quản lý phòng tập GYM sử dụng vân tay, thẻ

Dự án lắp đặt cho hệ thống bán vé, quản lý phòng tập GYM sử dụng vân tay hoặc bằng cửa xoay bán tự động, với dự án Vietnamsmart đã đưa ra sản cửa xoay bán tự động với mã STB001 kết hợp với máy chấm công vân tay, cùng với phầm mềm quản lý sẽ dễ dàng cho việc quản lý khách hành của phòng tập hơn rất nhiều.

Một số hình ảnh của dự án này

Hệ thống kiểm soát phòng GYM
Hệ thống kiểm soát phòng GYM
Hệ thống kiểm soát phòng GYM
Hệ thống kiểm soát phòng GYM
Hệ thống kiểm soát phòng GYM
Hệ thống kiểm soát phòng GYM

Scroll to Top